Obvestilo za zavarovance WIZ Zdravje.

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ). S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Ob preoblikovanju zavarovane osebe ohranijo vse pravice, kot so jih imele do sedaj, v enakem obsegu. Razlika je le v tem, da bodo te pravice po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v celoti financirane le iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vse zavarovalne police za WIZ Zdravje zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. V zvezi s prekinitvijo teh polic ti zato ni treba storiti ničesar.

Zadnja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je treba plačati, je premija za december 2023. Če je je bila tvoja premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačana za nekaj mesecev ali leto vnaprej, bo vračilo preplačanih premij nakazana najkasneje do 29. 2. 2024.

Za vse informacije glede obveznega zdravstvenega prispevka in izvajanja tvojega obveznega zdravstvenega zavarovanja dobiši na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

WIZ Zavarovanja, spletna prodajna točka Generali zavarovalnice d.d.